Balkonherstel

Voor vele van ons betekent een balkon een grote mate van vrijheid en ontspanning. Zo verschillend een gebouw qua architectuur kan zijn, geldt dat ook voor de constructie van balkons en terrassen. De vele problemen en vormen van schade welke zich hier voordoen, hebben grotendeels betrekking op afdichting. Hierbij komt nog de schade aan consoles en lateien, zoals doorbuigen, vervormen als het gevolg van het eigen gewicht en/of belasting, en/of schade als gevolg van vocht en thermische belasting. Verder ontstaat er schade door verkeerde opbouw, onvoldoende isolatie of slechte kwaliteit van het materiaal. Balkons worden veelal veel zwaarder belast dan andere bouwdelen.

Temperatuurbelasting

 • Temperatuurschommelingen van soms 70°C
 • Extreme UV-belasting
 • Vocht door regen en sneeuw
 • Vorstbelasting
 • Gedeeltelijk overdekt en/of schaduw, zeer hoge temperatuur- en vochtverschillen op hetzelfde onderdeel

Mechanische belasting

 • Slijtage door gebruik
 • Puntbelasting

Chemische/biologische belasting

 • Zure regen
 • Reinigingsmiddelen
 • Planten

Typische tekortkomingen welke op basis van bovengenoemde problemen ontstaan zijn:

 • Scheurvorming
 • Loslatende tegels
 • Lekkages
 • Open voegen
 • Beschadigde en/of vochtige dekvloeren
 • Aangroei van mossen en algen
 • Afknappen c.q. afspringen betondelen
 • Vuil
 • Uitbloeiingen op tegels
 • Corrosie van de wapening
 • Roestuitlogingen
 • Borstweringen met scheurvorming

Voor het herstel van een balkon is een goede inventarisatie en analyse van de schade noodzakelijk om een goed reparatie- en beschermingsadvies uit te kunnen brengen. Tocop biedt optimale balkon- en terrassensystemen, alsook het aanbrengen van vloeistofdichte coatings

Recente projecten